HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN: KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM TỪ THIỆN

28/08/2018 17:00

Khảo sát địa điểm tại Bản Lũng Luông - Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên.

Để chuẩn bị cho Đợt từ thiện tiếp theo, Ban Quản trị quỹ đã tiếp tục tìm kiếm những địa điểm, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để chung tay giúp đỡ.

Ban Quản trị quỹ đã được sự giới thiệu của Cộng đồng từ thiện địa điểm từ thiện là Bản Lũng Luông, Võ Nhai - Thái Nguyên, Qũy đã khảo sát thực tế địa điểm từ thiện và thăm hỏi các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Con đường vào Bản Lũng Luông vô cùng khó khăn và khắc nhiệt, để lên được với các hộ gia đình, Qũy đã phải nhờ xe máy, xe kéo của người dân địa phương. Các hộ nằm rải rác tại các sườn đồi, trung bình 1 sườn đồi có 1 hộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qũy đã thăm hỏi trực tiếp một số gia đình, được biết đa phần họ đều là đồng bào Mông, là những con người thật thà, chất phát, tình cảm, hiếu khách. Cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn.

Qũy đã lên kế hoạch cho các địa điểm từ thiện tiếp theo.

Thong ke
.HOTLINE : 0868 11 33 99